Mac mini: Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16- core)/8GB/256GB - INT Consumer PC
Mac mini: Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16- core)/8GB/256GB - INT
3.79705 RON
Mac mini: Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16- core)/8GB/512GB - INT Consumer PC
Mac mini: Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16- core)/8GB/512GB - INT
4.99372 RON
Mac mini: Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16- core)/8GB/512GB - ROM Consumer PC
Mac mini: Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16- core)/8GB/512GB - ROM
4.99372 RON
Mac mini: Apple M2 Pro (CPU 10-core, GPU 16-core, Neural Engine 16- core)/16GB/512GB - ROM Consumer PC
Mac mini: Apple M2 Pro (CPU 10-core, GPU 16-core, Neural Engine 16- core)/16GB/512GB - ROM
8.38093 RON